خوش آمدید ...!

شرکت كيان ايساتيس يكي از شركتهاي گروه صنعتي كوير مي باشد  كه همسو با سياستهاي گروه كوير با تجهيز خود به دانش فني روز جهان در جهت اعتلاي صنعت برق ايران گام بر مي دارد.