RTCتهران 

تامين کننده مواد خام و اوليه کارخانه های فولاد

تامين کننده انواع لوله هاي بدون درز از شرکت CCCآلمان

 طراحي و اجراي سيستمهاي شبکه با تجهيزات Legrandفرانسه

تلفن:  021-22727601

فکس:  021-22741070

 

 RTCدبي

ارائه خدمات تجاری و بانکی به شرکت های داخلی و به خصوص به گروه صنعتي الکتروکوير

مالکيت يک انبار تجاري منطقه آزاد تجاري جبل علي

مرکز صادرات و واردات گروه صنعتي الکتروکوير

تلفن:  00971-4-2215662

فکس:  00971-4-2215663

 info @ rtc-llc.com

www.rtc-llc.com