نمايندگي رسمی توزيع تجهيزات لگراند فرانسه و زيمنس آلمان در ايران

ملزومات تابلوهاي برق فشار ضعيف

ملزومات برق ساختمانی

سيستمهای بيمارستانی     

ملزومات شبكه های كامپيوتری VDI

پانلها ركها و ملزومات جانبی

 

آدرس پستي : تهران - خيابان وليعصر - نرسيده به ميدان تجريش - باغ فردوس - شماره 3047 - مجتمع فردوس - طبقه يازدهم - واحد 63

كد پستي : 1961753497

تلفن : 8-22727607 و 7-22720486 و 22743227

فاكس : 22726672