شركت كيان ايساتيس پارس با استفاده از تجربه ساليان شركت الكتروكوير و كادر متخصص اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي در خصوص آشنايي با تجهيزات برق فشار ضعيف، فشار متوسط و نحوه عملكرد آنها و استاندارد هاي مربوطه نموده است.

  • خدمات آموزش فنی پرسنل بهره بردار در زمينه هاي آموزش عملكرد تابلو هاي برق
  • آموزش و نحوه ستينگ انواع رله هاي حفاظتي  Siemens, Vamp, GE, ABB, Sepam….