شرکت کیان ایساتیس با توجه به تجربه ی سالیان پیش در خصوص اصلاح و بازسازی تجهیزات و تابلوهای برق و تست و تحویل آنها مطابق با استاندارد ارائه می نماید.

نمونه فعالیت هایی انجام شده در زمینه رتروفیت