نصب و راه اندازی

شرکت کیان ایساتیس با بکارگیری تجربه درخشان شرکت الکتروکویر، نصب، تست و راه اندازی تخصصی و استاندارد انواع تابلوهای برق همراه با رفع احتمالی را انجام میدهد.

 • نصب، تست و راه اندازی تابلوهای فشار متوسط، ضعیف،کنترل و تابلوهای فشار متوسط بر اساس دستورالعمل و استانداردهای مربوطه(به عنوان نماینده نصب و راه اندازی تابلوهای برق شرکت الکترو کویر)
 • نصب، تست و راه اندازی تابلوهای GIS بر اساس دستورالعمل و استانداردهای SIEMENS
 • دارای گواهینامه صلاحیت نصب تابلوهای GIS از شرکت SIEMENS می باشند.
 • نصب سینی کابل و نردبان کابل
 • کابل کشی، سرکابل زنی و مفصل بندی
 • سرویس دوره ای، تعمیرات و نگهداری تابلوهای برق
برخی از پروژه های انجام شده
 • تعمیر و نگهداری یکساله فاز 12 پارس جنوبی
 • تعمیر و نگهداری یکساله فاز 22-24 پارس جنوبی
 • نصب و تست و راه اندازی تابلوهای GIS فاز های 12 و 15-16 و 17-18 و 22-24
 • نصب و تست و راه اندازی یکساله فاز 22-14 پارس جنوبی
 • نصب و تست و راه اندازی پروژه فولاد چهار محال
 • نصب و تست و راه اندازی مس خاتون آباد
 • نصب و تست و راه اندازی مجتمع فولاد صبا
 • نصب و تست و راه اندازی معادن میراث کویر