روند رو به رشد مصرف بار در کشور و همچنین مزایای فنی و اقتصادی طراحی پست ها به صورت پست های پیش ساخته کمپکت فازی، شرکت کیان ایساتیس پارس را برآن داشت جهت تکمیل سبد محصولات خود و برآوردن نیاز متقاضیان، طراحی و ساخت این محصول را آغاز نماید.

این نوع پست ها بسته به درخواست مشتریان از چهار قسمت عمده تشکیل شده است.

 

کیوسک (بدنه)

 

تابلوهای فشار ضعیف

 

تابلوهای متوسط

 

ترانسفور ماتور