شرکت کیان ایساتیس پارس موفق به دریافت لیسانس انحصاری ساخت و همچنین عاملیت انحصاری فروش کلیه تجهیزات شرکت معتبر TOZZI ایتالیا شامل تابلوهای فشار متوسط QMTC , RMU , GIS  با گواهی نامه و تایپ تست شرکت CESI در ایران می باشد.

 

تابلوهای فشار متوسط تا رنج 24KV طرح QMTC