لیست پروژه های فولاد و مس به همراه تابلو استفاده شده به شرح زیر می باشد :

  • فولاد سامان : 20KV- Unisafe withdraw-able , Hyundai (South Korea)
  • فولاد آلیاژی یزد : LV/Fix , Siemens(Germany)
  • فولاد تنبور : Lighting Panel  ,KIP-Siemens(Iran-Germany)
  • صنایع ملی مس :  Capacitor Bank & Lighting/Fix , Siemens(Germany)
  • گهرورش سیرجان : LV,20KV Unisafe withdraw-able , Siemens(Germany) , Hyundai (South Korea)
  • گهر عمران سیرجان : LV-Siemens
  • فولاد یاران : LV- Schneider
  • فولاد چهارمحال : LV- Schneider
  • فولاد تارا - کیوان : LV-Siemens
  • فولاد کاوه جنوب کیش : LV-LS