لیست پروژه های بیمارستانی و نساجی و... به همراه تابلوهای استفاده شده به شرح زیر می باشد :

 • بیمارستان قلب محمد رسول الله یزد : LV & MV Siemens
 • بیمارستان عرفان تهران : LV/Fix  , Siemens(Germany)
 • بیمارستان شفا تهران : LV/Fix , Siemens(Germany)
 • شرکت نساجی  قیام نخ : LV/fix & 20KV , LS (Hyundai), Pars Switch(Iran)
 • مجتمع فرهنگی امام کاظم : LV/Fix ,20KV Compact , Siemens(Germany) , Sarel (Italy)
 • پکیج رادیاتورآریستون : LV,20KV Compact , Siemens(Germany) , Sarel (Italy)
 • مجتمع تجاری کوروش : LV- Schneider
 • سیمان سامان غرب : LV-Siemens
 • گسترش الیاف گسنرش یافته : LV- Schneider
 • شرکت پلیمری یزد اتصال : LV & MV-Siemens 
 • تونل فضیلت شیراز : LV-ABB