لیست پروژه های انجام شده در حوژه خدمات بازسازی و رتروفیت به همراه تابلوهای استفاده شده به شرح زیر می باشد :

  • سیمان ساروج : تابلوهای 24 کیلوولت زیمنس
  • فولاد مبارکه اصفهان : دژنکتور 24 کیلوولت