لیست پروژه های اجرایی ساخت پست های کمپکت به شرح زیر می باشد :

  • نفت پاسارگاد : تابلوهای فشار متوسط 8BK20 زیمنس، ترانس 800KVA و تابلوهای فشار ضعیف سیواکن
  • نفت آذر : تابلوهای فشار متوسط سیموپرایم زیمنس، ترانس 100KVA وتابلوهای فشار ضعیف سیواکن، UPS و باطری شارژر