لیست پروژه های اجرایی خدمات سایت درصنایع پتروشیمی، نیروگاه و پالایشگاه و ... به همراه نوع خدمت آن به شرح زیر می باشد :


 • پتروشیمی تخت جمشید : نصب، سرکابل زنی و تست تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط
 • پالایشگاه ایلام : راه اندازی تابلوهای سنکرونایزینگ
 • نیروگاه پارسیان : نصب ، سرکابل زنی و تست تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط و GIS
 • شرکت O.T.C.C ایستگاه تقویت فشار خط اتیلن غرب : تست و راه اندازی ترانسفورماتور
 • سکوی نفت رشادت : نصب و تست و راه اندازی
 • پالایشگاه بندر عباس : نصب و تست و راه اندازی تابلوهای 20kV
 • پارس جنوبی فاز 17/18 : نصب ، سرکابل زنی و راه اندازی تابلوهای GIS
 • پارس جنوبی فاز 15/16 : نصب ، سرکابل زنی و راه اندازی تابلوهای GIS
 • پارس جنوبی فاز 12 : نصب ، سرکابل زنی و راه اندازی تابلوهای GIS
 • پارس جنوبی فاز 22-24 : نصب ، سرکابل زنی و راه اندازی تابلوهای GIS
 • پارس جنوبی فاز 22-24 : نصب ، راه اندازی و رفع پانچ لیست تابلوی فشار ضعیف و فشار متوسط